Sondaż na 200 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Biuro rachunkowe Taxform Sp. z o.o. przeprowadziło sondaż na 200 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Warunkiem wzięcia udziału w badaniu było:
• rozpoczęcie prowadzenia działalności nie później niż w ciągu 12 ostatnich miesięcy,
• posiadanie minimum 2 wspólników,
• wysokość kapitału zakładowego spółki nie mogła przekraczać 10 000 zł.
Jednym z zadanych pytań było: jakimi powodami sugerowaliście się Państwo przy wyborze formy działalności jaką jest Sp. z o.o.?

Spośród 200 badanych aż 90% jednoznacznie wskazało, iż jedynym czynnikiem decydującym o wyborze tej formy prawnej jest brak konieczności opłacania składek ZUS.

My jako biuro mamy inne spojrzenie na tę sprawę, wybór tej formy prawnej niesie także istotne korzyści, chociażby w postaci zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności całym majątkiem zarządu spółki i podatku CIT w wysokości 15%. Warto także wspomnieć, że w planach rządu jest dalsze obniżenie podatku CIT z 15% do 8%.

Skontaktuj się z nami.

Imię i Nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
E-mail
Treść
2 + 3 = ?