Szczegóły spółki

Rejestracja i sprzedaż
Sp. z o.o., Sp. z o.o. Sp. K., PSA

sprzedana

DRUKPORTAL.PL Sp. z o.o.

 • drukportal.pl

6000,00 PLN

Cena przy zmianie nazwy i domeny / price when changing name and domain

9400,00 PLN

Cena z nazwą i domeną / price with name and domain
 • 2019-10-14

  Data rejestracji /
  Date of first registration
 • Łódź

  Siedziba
 • 0000808625

  KRS /
  Number of National Court Register
 • 7252294016

  NIP /
  Tax identification number
 • TAK aktywny/ So active

  Zgłoszenie VAT /
  VAT registration
 • Możliwość rejestracji/ Possibility of registration

  Zgłoszenie VAT EU /
  VAT UE registration
 • Tak

  Rachunek bankowy /
  Banking account

Opis

Przedmiotem przeważającej działalności spółki jest działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z.
Nazwa bardzo chwytliwa dla portalu, na którym można zamawiać lub zlecać drukowanie wszystkiego co można wydrukować.
Duży zakres PKD w umowie spółki umożliwia prowadzenie także innej działalności.

Informacje

Spółka gotowa do działania.

Symbol PKD

Najedź na wybrany kod żeby zobaczyć opis

 • PKD 10

  PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 • PKD 11

  PRODUKCJA NAPOJÓW

 • PKD 12

  PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

 • PKD 13

  PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

 • PKD 14

  PRODUKCJA ODZIEŻY

 • PKD 15

  PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

 • PKD 16

  PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

 • PKD 17

  PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

 • PKD 18

  POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

 • PKD 19

  WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

 • PKD 20

  PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

 • PKD 21

  PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

 • PKD 22

  PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

 • PKD 23

  PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

 • PKD 24

  PRODUKCJA METALI

 • PKD 25

  PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

 • PKD 26

  PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

 • PKD 27

  PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

 • PKD 28

  PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

 • PKD 29

  PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP,  Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

 • PKD 30

  PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

 • PKD 31

  PRODUKCJA MEBLI

 • PKD 32

  POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

 • PKD 33

  NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

 • PKD 35

  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

 • PKD 36

  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

 • PKD 37

  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 • PKD 38

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

 • PKD 39

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

 • PKD 41

  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

 • PKD 42

  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 • PKD 43

  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

 • PKD 45

  HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 • PKD 46

  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

 • PKD 47

  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

 • PKD 49

  TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

 • PKD 50

  TRANSPORT WODNY

 • PKD 51

  TRANSPORT LOTNICZY

 • PKD 52

  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

 • PKD 53

  DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

 • PKD 55

  ZAKWATEROWANIE

 • PKD 56

  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

 • PKD 58

  DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

 • PKD 59

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

 • PKD 62

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

 • PKD 70

  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

 • PKD 71

  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

 • PKD 72

  BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

 • PKD 73

  REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

 • PKD 74

  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

 • PKD 81

  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

 • PKD 82

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kontakt

spolki@taxform.pl

tel. 509 506 506

powrót

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz do nas.

42 207 4444

Copyright © 2022 taxform.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone!
projekt i realizacja: kambit.pl
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =