Szczegóły spółki

Rejestracja i sprzedaż
Sp. z o.o., Sp. z o.o. Sp. K., PSA

sprzedana

BUDOMETR Sp. z o.o.

 • budometr.pl

4000,00 PLN

Cena przy zmianie nazwy i domeny / price when changing name and domain

10000,00 PLN

Cena z nazwą i domeną / price with name and domain
 • 2019-03-07

  Data rejestracji /
  Date of first registration
 • Łódź

  Siedziba
 • 0000776825

  KRS /
  Number of National Court Register
 • 7252287192

  NIP /
  Tax identification number
 • TAK aktywny/ So active

  Zgłoszenie VAT /
  VAT registration
 • W trakcie rejestracji/ During registration

  Zgłoszenie VAT EU /
  VAT UE registration
 • Tak

  Rachunek bankowy /
  Banking account

Opis

Przedmiotem przeważającej działalności spółki jest działalność związana z roboty budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z. Nazwa chwytliwa dla każdego rodzaju działalności powiązanej z działalnością budowlaną. Już sama nazwa wskazuje czym zajmuje się spółka. Duży zakres PKD w umowie spółki umożliwia prowadzenie także innej działalności

Informacje

Spółka gotowa do działania.

Symbol PKD

Najedź na wybrany kod żeby zobaczyć opis

 • PKD 01

  UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

 • PKD 02

  LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

 • PKD 03

  RYBACTWO

 • PKD 05

  WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)

 • PKD 06

  GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

 • PKD 07

  GÓRNICTWO RUD METALI

 • PKD 08

  POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

 • PKD 09

  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

 • PKD 10

  PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 • PKD 11

  PRODUKCJA NAPOJÓW

 • PKD 12

  PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

 • PKD 13

  PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

 • PKD 14

  PRODUKCJA ODZIEŻY

 • PKD 15

  PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

 • PKD 16

  PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

 • PKD 17

  PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

 • PKD 18

  POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

 • PKD 19

  WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

 • PKD 20

  PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

 • PKD 25

  PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

 • PKD 26

  PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

 • PKD 27

  PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

 • PKD 28

  PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

 • PKD 29

  PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP,  Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

 • PKD 30

  PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

 • PKD 31

  PRODUKCJA MEBLI

 • PKD 32

  POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

 • PKD 33

  NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

 • PKD 35

  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

 • PKD 36

  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

 • PKD 37

  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 • PKD 38

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

 • PKD 39

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

 • PKD 41

  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

 • PKD 42

  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 • PKD 43

  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

 • PKD 45

  HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 • PKD 46

  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

 • PKD 47

  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

 • PKD 49

  TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

 • PKD 50

  TRANSPORT WODNY

 • PKD 51

  TRANSPORT LOTNICZY

 • PKD 52

  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

 • PKD 53

  DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

 • PKD 55

  ZAKWATEROWANIE

 • PKD 56

  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

 • PKD 58

  DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

 • PKD 59

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

 • PKD 60

  NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

 • PKD 61

  TELEKOMUNIKACJA

 • PKD 62

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

 • PKD 63

  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

 • PKD 68

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 • PKD 69

  DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

 • PKD 70

  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

 • PKD 71

  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

 • PKD 72

  BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

 • PKD 73

  REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

 • PKD 74

  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

 • PKD 75

  DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

 • PKD 77

  WYNAJEM I DZIERŻAWA

 • PKD 78

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

 • PKD 79

  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

 • PKD 80

  DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

 • PKD 81

  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

 • PKD 82

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • PKD 85

  EDUKACJA

 • PKD 90

  DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

 • PKD 95

  NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

 • PKD 96

  POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kontakt

spolki@taxform.pl
tel. 509 506 506

powrót

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz do nas.

42 207 4444

Copyright © 2022 taxform.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone!
projekt i realizacja: kambit.pl
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =