Obsługa kadrowo-płacowa

42 207 4444biuro@taxform.pl
 • Ubezpieczenie OC wykonywania działalności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Odbiór dokumentów z siedziby Klienta przez naszych pracowników
 • Profesjonalizm i indywidualne podejście do Klienta
 • Wyliczenie podatku na cito
 • TAXFORM

Obsługa kadrowo-płacowa 

Spółka Taxform zapewnia wsparcie w zakresie administracji sprawami związanymi z zatrudnianiem pracowników oraz współpracowników. Zakres czynności zawartych w usłudze zależy od formy zatrudniania pracowników:

 • umowa o pracę,
 • umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło, umowa zlecenia).

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

 • sporządzanie listy płac,
 • wyliczanie podatku od wynagrodzeń,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie teczek osobowych (kontrola kompletności dokumentów, terminowości wykonywania badań lekarskich, szkoleń BHP oraz ważności umów),
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nieobecnością pracowników,
 • opracowywanie zestawień rocznych,
 • przygotowywanie deklaracji ZUS,
 • obsługę w zakresie sprawozdawczości GUS.


Niezależnie od formy prowadzonej księgowości obowiązują nas  takie same standardy w obsłudze Klienta w następujących obszarach:

 • Dokumentacja: odbiór dokumentów zgodnie z zadeklarowaną przez Klienta w umowie formą (za pośrednictwem kuriera, przesyłki pocztowej, poczty elektronicznej dostarczenia osobiście do naszej siedziby lub odbioru dokumentów przez naszego pracownika); weryfikacja poprawności formalnej i rachunkowej otrzymanych dokumentów; wprowadzanie danych kadrowych z dokumentów do systemu kadrowo-płacowego; ewidencja umów cywilnoprawych oraz  ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji źródłowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. czas pracy i nieobecności, ewidencja badań lekarskich i szkoleń BHP), zakładanie i prowadzenie teczek osobowych; generowanie rachunków do umów, pasków wynagrodzeń, raportów ZUS RMUA, przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników.
 • Wyliczenia: sporządzanie listy płac, kalkulacja zaliczek na podatki od wynagrodzeń , ewidencja i rozliczanie urlopów i zwolnień chorobowych, ustalanie limitów nieobecności.
 • Deklaracje: sporządzenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, rejestracja, aktualizacja, wyrejestrowywanie i rozliczanie miesięczne pracowników w ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS.
 • Urzędy: korespondencja z urzędami, ZUS, GUS, PIP, reprezentacja podczas kontroli, pisanie wyjaśnień i pomoc w załatwianiu spraw.
 • Doradztwo: doradztwo w zakresie prawa pracy, spraw pracowniczych, kosztów zatrudnienia.