Współpraca

42 207 4444biuro@taxform.pl
  • Ubezpieczenie OC wykonywania działalności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Odbiór dokumentów z siedziby Klienta przez naszych pracowników
  • Profesjonalizm i indywidualne podejście do Klienta
  • Wyliczenie podatku na cito
  • TAXFORM

Zasady współpracy


Biuro rachunkowe Taxform zapewnia obsługę księgowo-finansową zarówno przedsiębiorstwom dopiero zakładanym, jak i tym istniejącym już na rynku. W obu przypadkach procedura rozpoczęcia współpracy, a potem jej kontynuowanie obejmuje następujące czynności.
 

Rozpoczęcie współpracy


- Spotkanie informacyjne

Podjęcie współpracy rozpoczyna się od spotkania w celu zaprezentowania formuły oraz zakresu usług naszej spółki i dopasowania formy współpracy do oczekiwań naszego Klienta. Oferujemy pomoc przy formalnościach związanych z zakładaniem działalności gospodarczej. Tym przedsiębiorstwom, które zostały dopiero założone przedstawiamy możliwe formy opodatkowania oraz prowadzenia księgowości  i na bazie pozyskanych od Klienta informacji na temat profilu działalności, sugerujemy najbardziej korzystne rozwiązania. W przypadku podmiotów, które już działają na rynku, podczas pierwszego spotkania  gromadzimy informacje, które pozwolą przeprowadzić analizę opłacalności przyjętych rozwiązań podatkowych i  księgowych, a w razie potrzeby dokonać zmian korzystnych pod względem finansowym dla naszego Klienta.

- Podpisanie umowy

Po określeniu warunków współpracy i dokonaniu wyboru zakresu świadczonych usług ma miejsce podpisanie umowy oraz upoważnień niezbędnych do reprezentowania Państwa firmy przed organami administracji tj. Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Od momentu podpisania umowy to nasze biuro rachunkowe Taxform przejmuje odpowiedzialność  przewidzianą przepisami prawa za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości podatkowej.

- Złożenie dokumentacji w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnim etapem nawiązania współpracy jest złożenie przez naszą spółkę wszystkich niezbędnych dokumentów zawiadamiających o zawarciu umowy w odpowiednim dla naszego Klienta Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 

Comiesięczna współpraca


Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych, po stronie Klientów pozostaje jedynie obowiązek rzetelnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami  dokumentowania operacji gospodarczych, czyli  wystawiania dowodów sprzedaży (faktur, rachunków, paragonów fiskalnych) oraz gromadzenia dokumentów zakupu otrzymywanych od swoich kontrahentów (faktury zakupu towarów, koszty takie jak telefon, paliwo itp.). Zgromadzone dokumenty powinny zostać dostarczone do naszego biura zgodnie z wybraną przez Państwa formułą do 5 dnia następnego miesiąca. Dokumenty można dostarczyć osobiście do siedziby biura w godzinach od 8.00 do 16.00, praktykujemy także dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Dla wygody naszych Klientów przewidzieliśmy odbiór dokumentów w wyznaczonym dniu przez naszego pracownika z siedziby Klienta. Istnieje również możliwość oddelegowania naszego pracownika do siedziby Klienta celem zaksięgowania dokumentów i zamknięcia miesiąca w systemie księgowym wykorzystywanym przez Klienta.

Po otrzymaniu dokumentów dokonujemy analizy rachunkowej i merytorycznej całej dokumentacji, następnie  sporządzamy odpowiednie rejestry i ewidencje podatkowe, przygotowujemy stosowne deklaracje podatkowe. Deklaracje te są przesyłane w obowiązujących terminach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, drogą elektroniczną do właściwych urzędów skarbowych.

Po zamknięciu danego miesiąca Klient otrzymuje od nas informację  na temat uzyskanych wyników finansowych w danym okresie rozliczeniowym oraz o wysokości zobowiązań podatkowych. Informacja ta wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail lub przekazywana jest telefonicznie w zależności od podanych w umowie preferencji. Informacja wysyłana jest z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby byli Państwo w stanie terminowo uregulować swoje zobowiązania podatkowe.

Dodatkowo biuro rachunkowe Taxform udostępnia usługę polegającą na wskanowaniu w system na bieżąco dokumentów księgowych celem wyliczenia przewidywanego w danym miesiącu podatku do zapłacenia. W systemie dostępne są, dla uprawnionych osób, po zalogowaniu wszystkie informacje księgowe. Pozwala to na bieżąco śledzić wynik finansowy.

Po zamknięciu miesiąca dokumenty księgowe wraz z deklaracjami mogą być przechowywane w siedzibie Taxform Sp. z o.o. lub przekazywane Klientowi w całości lub w części zgodnie ze wskazanymi w umowie preferencjami.
 

Przydatne linki


Akty prawne:

1.Internetowy System Aktów Prawnych (serwis Kancelarii Sejmu RP): http://isap.sejm.gov.pl
2.Portal Podatkowo-Księgowy - Gofin (Ujednolicone Przepisy Prawne): http://www.przepisy.gofin.pl/

Instytucje:

1.Ministerstwo Finansów: http://www.mf.gov.pl/
2.Zakład Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/
3.Izba Skarbowa w Łodzi: www.izbaskarbowa.lodz.pl/
4.Główny Urząd Statystyczny: http://www.stat.gov.pl/gus/
5.Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG): www.ceidg.gov.pl/‎

Formularze:

1.Wyszukiwarka kodów PKWiU, KŚT, PKD, CPV i inne.: http://www.klasyfikacje.pl/
2.E-deklaracje: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/