Filarami naszego zespołu są dr Iwa Kuchciak - Prezes Zarządu w Taxform.pl Sp. z o.o., adiunkt w Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, szkoleniowiec. Autorka ponad 60 publikacji naukowych zarówno w języku polskim jak i angielskim wydanych w recenzowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Bezpieczny Bank, Przegląd Organizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości), w tym trzech monografii. Od ponad 10 lat realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zlecenie instytucji należących do sektora finansowego (banków, NBP, ZBP). Posiada międzynarodowy Certyfikat APM Group™ "PRINCE2® Foundation będący poświadczeniem zarówno wiedzy merytorycznej, jak i praktycznej, w zakresie stosowania metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami.

Tomasz Szczepanek -  ekonomista, który od 2006 roku wspiera Przedsiębiorców w tworzeniu firm, ich rozwoju oraz wspiera ich w trudnych momentach.

W skład zespołu wchodzą także, księgowi z kilkunastoletnim stażem i olbrzymim doświadczeniem w obsłudze księgowej firm z każdej branży, doradcy finansowi, twórcy stron i reklam oraz osoby od wielu lat związane z małym i dużym biznesem o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.


W dobie nieustającej pogoni za Klientem, walki z konkurencją, zmieniającym się nurtom i modom, chyba każdy Przedsiębiorca zadaje sobie te i wiele innych pytań:

Jak pozyskać nowych Klientów?
Jak zwiększyć sprzedaż?
Jak rozwijać swoją firmę?
Jak być lepszym od konkurencji?
Jak rozwiązać problemy w firmie?
Skąd pozyskać finansowanie na rozwój firmy?
Czy i jak skorzystać z dotacji?
Jak wykorzystać potencjał firmy?
Jak znaleźć czas na wszystkie zadania i obowiązki jakie ciążą na Przedsiębiorcy?


Często się zdarza, że przedsiębiorcy napotykają na zadania oraz problemy, które są trudne do rozwiązania, brakuje im czasu lub środków na ich wdrożenie lub szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów.

Każdy z Przedsiębiorców jest inny, niestety bardzo często korzystają z gotowych rozwiązań, które nie zawsze w ich przypadku się sprawdzają lub przynoszą zamierzone efekty. Ponoszą koszty gotowych rozwiązań, zamiast wybrać rozwiązanie stworzone pod ich wymagania i często tańsze niż te gotowe.
 

Indywidualne doradztwo daje większą gwarancję na sukces i powoduje, że zamierzony efekt przychodzi szybciej.


Doskonałym rozwiązaniem dla wymienionych powyżej dylematów i trudności okazuje się być doradztwo biznesowe.


Doradztwo biznesowe definiowane jest jako wsparcie działań Przedsiębiorcy przez podmioty gospodarcze, które mają bogate doświadczenie w tego typu działaniach.

Doradztwo biznesowe obejmuje wszystkie aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Najważniejszym zadaniem leżącym po stronie firmy doradczej jest zbadanie potrzeb Przedsiębiorcy i zaprojektowanie wraz z wdrożeniem rozwiązań, które pomogą w lepszym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.


Doradztwo biznesowe jest szczególnie istotne w sytuacji:

 • wystąpienia problemów w firmie, słabnącej kondycji, sytuacji, w której coś dzieje się po prostu „nie tak”,
 • podejmowania decyzji o rozpoczęciu nowej działalności gospodarczej,
 • chęci dokonania zmian wewnątrz organizacji,
 • reorganizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (np. produkcji, dystrybucji, świadczenia usług – w zależności od charakteru działalności),
 • przeprowadzania kluczowych transakcji, inwestycji,
 • dokonywania zmian w obszarze struktury właścicielskiej,
 • realizacji nietypowych przedsięwzięć,
 • wyboru formy rozliczania księgowego,
 • poszukiwania nowych źródeł finansowania,
 • zarządzania ryzykiem.


Nasze doświadczenie pokazuje, że doradztwo można podzielić na dwie grupy usług:

 • doradztwo istniejącym już firmom,
 • doradztwo na etapie powstawania nowej firmy.


W przypadku doradztwa istniejącym już firmom, nasi doradcy pomagają działającej już firmie. Zgłaszający się do nas Przedsiębiorca, określa nam swoje potrzeby, opowiada o planach rozwoju firmy lub o jej ewentualnych problemach i w czym sam upatruje powodów niepowodzenia w firmie.
Określamy listę dokumentów i na ich podstawie analizujemy firmę pod względem księgowym, finansowym, oraz wizerunkowym. Zawsze odbywamy co najmniej jedną wizytę w siedzibie firmy Przedsiębiorcy.

W zależności od tego czy Przedsiębiorca planuje rozwój czy poprawę funkcjonowania firmy, zawsze przedstawiamy kilka propozycji działania.
Przedsiębiorca decydując się na skorzystanie z doradztwa biznesowego może mieć pewność, że oferowane propozycje oraz wsparcie będą na jak najwyższym poziomie. Należy jednak pamiętać, że finalnie, to Klient podejmuje ostateczną decyzję czy chce przyjąć zaproponowane dla swojej firmy rozwiązanie. Doradztwo biznesowe z pewnością jest w stanie zaoferować wiele rozwiązań, a Klient na pewno znajdzie odpowiednie dla siebie.

Opisywany typ doradztwa niesie ze sobą zatem szereg korzyści, do których można zaliczyć:

 • wewnętrzny spokój właściciela dotyczący poprawnie rozwiązanych problemów przedsiębiorstwa przez profesjonalistów,
 • długoletnie doświadczenie firm świadczących usługi doradztwa biznesowego pozwalające na zawodowe wsparcie (przedsiębiorcy prowadzący zwykle jedno przedsiębiorstwo nie posiadają tak dużej wiedzy i umiejętności radzenia sobie z konkretnymi problemami),
 • pewność, że wybrane metody, koncepcje spełniają poziom najwyższej jakości,
 • obiektywne podejście firmy usługowej do warunków panujących w przedsiębiorstwie (właściciele organizacji patrzą zwykle na swoją firmę w sposób subiektywny, nie dostrzegają wielu sytuacji, zdarzeń, relacji, które mogą mieć negatywny wpływ na, to co dzieje się w przedsiębiorstwie. Profesjonaliści, nie związani sentymentalnie z organizacją tak jak właściciele szybciej wychwytują zachodzące nieprawidłowości),
 • oferowane rozwiązania przez firmę doradczą nie są jednoznaczne z propozycją pozyskiwania kolejnych źródeł finansowania w formie kredytów, często udaje znaleźć się inne wyjście, nie zadłużając firmy po raz kolejny bez potrzeby,
 • wzrost efektywności funkcjonowania organizacji,
 • optymalizacja ponoszonych kosztów,
 • reorganizacja pozwalająca na zapewnienie pozytywnych zmian,
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej,
 • uzyskaniu dotacji na rozwój lub poprawę sytuacji w firmie.Doradztwo biznesowe jest usługą, która pozwala wielu firmom wyjść z trudnych sytuacji, w których się znalazły. Spojrzenie osoby bezstronnej, mającej duże doświadczenie w dziedzinie doradztwa często okazuje się niezwykle przydane w radzeniu sobie z zaistniałymi kłopotami. Doradztwo biznesowe jest również wsparciem w innych, równie ważnych kwestiach dotyczących przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, iż doradztwo biznesowe jest usługą odpłatną.

Doradztwo na etapie powstawania nowej firmy, jest bardzo ważnym etapem w nowopowstającej firmie i będzie miało wpływ na jej funkcjonowanie przez cały okres jej działania.

Ten rodzaj doradztwa można podzielić na 3 grupy usług:

 • przyszły Przedsiębiorca ma pomysł na swój biznes i ma na to odpowiednie środki finansowe,
 • przyszły Przedsiębiorca ma pomysł na swój biznes i nie ma na to odpowiednich środków finansowych,
 • przyszły Przedsiębiorca nie ma pomysłu na swój biznes, ale ma na to odpowiednie środki finansowe.


W pierwszym przypadku, pomagamy przyszłemu Przedsiębiorcy w ocenie jego pomysłu, przygotowania biznes planu, zbadaniu rynku z określeniem czy jego produkt lub usługa jest potrzebna na rynku i czy ma szanse zaistnieć na nim. Dodatkowo pomagamy w dobraniu odpowiedniej formy promowania swojej firmy, stworzenia wizerunku dzięki odpowiedniemu logotypowi, stronie internetowej oraz pomocy przy pozyskaniu pierwszych klientów.

W drugim przypadku nasze działania są analogiczne jak w pierwszym przypadku, ale z powodu braku środków na swój biznes pomagamy nowemu Przedsiębiorcy w znalezieniu inwestorów oraz odpowiedniego finansowania na start, najczęściej w postaci dotacji. Tutaj największe znaczenie w pozyskaniu inwestorów lub dotacji ma atrakcyjność pomysłu na biznes, dlatego ten przypadek jest najtrudniejszy w przy braków własnych środków na rozpoczęcie i działanie własnej firmy.

W trzecim przypadku wyzwanie jest największe, ponieważ to po naszej stronie leży stworzenie, przygotowanie i wdrożenie pomysłu, który powstał na zlecenie naszego Klienta. Analizując potrzeby Klienta, jego zainteresowania, pasje, wykształcenie, kontakty i możliwości finansowe, przedstawiamy przygotowany przez nas pomysł poparty biznes planem wynikami badania rynku na zapotrzebowanie na właśnie taki rodzaj usług lub produktów, przedstawiamy, jak powinna się firma promować na rynku oraz dbamy o stworzenie odpowiedniego wizerunku firmy mając na uwadze jaki produkt lub usługę nasz Klient będzie sprzedawał.

Nasze wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu nowych firm na rynek produktów i usług pozwala na uniknięcie wielu pułapek, które czyhają na niedoświadczonych, dopiero co wchodzących w nowy biznes Przedsiębiorców. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu nowy Przedsiębiorca może uniknąć wielu zbędnych kosztów związanych z każdym etapem jego nowej działalności. Podpowiemy które usługi są dla niego odpowiednie a które generują niepotrzebne koszty.

Nasza pomoc i świadczone usługi są odpłatne.

 

Skontaktuj się z nami.

Imię i Nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
E-mail
Treść
3 + 6 = ?