Kadry i Płace

Taxform Sp. z o.o. proponuje wszystkim naszym Klientom profesjonalną obsługę kadrowo-płacową.

Spółka Taxform zapewnia wsparcie w zakresie administracji sprawami związanymi z zatrudnianiem pracowników oraz współpracowników. Zakres czynności zawartych w usłudze zależy od formy zatrudniania pracowników:

 • umowa o pracę,
 • umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło, umowa zlecenia)
 • kontrakt menedżerski.

 

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy prowadzenie bieżących spraw pracowników oraz doradztwo w obszarze personalnym i formalno-prawnym:
sporządzanie listy płac,

 • wyliczanie podatku od wynagrodzeń,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie teczek osobowych (kontrola kompletności dokumentów, terminowości wykonywania badań lekarskich, szkoleń BHP oraz ważności umów),
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nieobecnością pracowników,
 • opracowywanie zestawień rocznych,
 • przygotowywanie deklaracji ZUS,
 • obsługę w zakresie sprawozdawczości GUS,
 • obsługę w zakresie sprawozdawczości PFRON,
 • obsługę benefitów pozapłacowych.

 

Niezależnie od formy prowadzonej księgowości obowiązują nas takie same standardy w obsłudze Klienta w następujących obszarach:

 • Dokumentacja: odbiór dokumentów zgodnie z zadeklarowaną przez Klienta w umowie formą (za pośrednictwem kuriera, przesyłki pocztowej, poczty elektronicznej dostarczenia osobiście do naszej siedziby lub odbioru dokumentów przez naszego pracownika); weryfikacja poprawności formalnej i rachunkowej otrzymanych dokumentów; wprowadzanie danych kadrowych z dokumentów do systemu kadrowo-płacowego; ewidencja umów cywilnoprawych oraz  ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji źródłowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. czas pracy i nieobecności, ewidencja badań lekarskich i szkoleń BHP), zakładanie i prowadzenie teczek osobowych; generowanie rachunków do umów, pasków wynagrodzeń, raportów ZUS RMUA, przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników.
 • Wyliczenia: sporządzanie listy płac, kalkulacja zaliczek na podatki od wynagrodzeń , ewidencja i rozliczanie urlopów i zwolnień chorobowych, ustalanie limitów nieobecności, rozliczenia z PFRON.
 • Deklaracje: sporządzenie deklaracji, rejestracja, aktualizacja, wyrejestrowywanie i rozliczanie miesięczne pracowników w ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS.
 • Urzędy: korespondencja z urzędami, ZUS, GUS, PIP, PFRON, reprezentacja podczas kontroli, pisanie wyjaśnień i pomoc w załatwianiu spraw.
 • Doradztwo: doradztwo w zakresie prawa pracy, spraw pracowniczych, kosztów zatrudnienia.

Skontaktuj się z nami.

Imię i Nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
E-mail
Treść
4 + 9 = ?